economie

08 okt 2007, 12:12

SOG: Financiering master lijkt ten einde

Het lijkt gedaan te zijn met de financiering van de Universitaire Masters. Op basis van bronnen vanuit de politiek kan de Studenten Organisatie Groningen (SOG) niet anders concluderen dan dat de tekorten in het middelbaar onderwijs worden opgevangen door schrappen van de financiering van het Master diploma. In de huidige situatie betaalt een student het wettelijk collegegeld van €1519. Wanneer de financiering voor een opleiding niet meer door de overheid wordt betaald kan dit oplopen tot meer dan €12.000 op jaarbasis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Minister Plasterk heeft onlangs toegezegd een investering van 1.1 miljard euro te doen toekomen aan docenten in het voortgezet onderwijs om hiermee hun positie te verbeteren. Ondanks deze toezegging is tijdens de presentatie van de begroting op prinsjesdag niet gebleken dat er meer geld voor middelbaar onderwijs is gereserveerd. Het oplossen van dit probleem moet dus binnen de begroting van het ministerie worden opgelost en hierin lijkt het stopzetten van de Master bekosti-ging de weg die de minister inslaat.

Dat studenten straks wellicht duizenden euro’s voor hun eigen Master moeten betalen vindt de SOG fractie van de Universiteitsraad in Groningen absurd. ‘Wij erkennen zeker de noodzaak van extra investeringen in het middelbaar onderwijs, maar op deze manier wordt een gat gevuld door een nieuw gat te maken’ aldus fractievoorzitter Linda Lak. ‘De Nederlandse kenniseconomie heeft een sterke behoefte aan hoog opgeleide mensen en het terugtrekken van de Masterfinanciering zal leiden tot verslechtering van de concurrentiepositie van Nederland’. De SOG is van mening dat deze maatregel slechts zal leiden tot een selectie van studenten op basis van hun financiële positie. Daarnaast merkt de SOG fractie op dat zolang het Bachelor diploma nog van te slechte kwaliteit is om als startkwalificatie te gelden er met het terugtrekken van financiering niet volwaardig geschoolde studenten op de arbeidsmarkt worden afgeleverd. Ten slotte vindt de SOG het tekort aan leraren in het middelbaar onderwijs een algemeen maatschappelijk probleem waarvan de kosten niet alleen door het ministerie van OCW gedragen moeten worden. Bovendien moet niet vergeten worden dat om les te mogen geven op een VWO school de docent in het bezit moet zijn van een Universitaire Master.