economie

13 dec 2019, 09:09

Sociale werkleerbedrijf Iederz uit Groningen: steeds meer beschutte werkplekken; nieuwe website

Sociale werkleerbedrijf Iederz uit Groningen: steeds meer beschutte werkplekken; nieuwe website

Wethouder Werk en Participatie Carine Bloemhoff (PvdA) heeft een nieuwe website van Sociale werkleerbedrijf iederz. gelanceerd. iederz is het sociale werkleerbedrijf van de gemeente Groningen met ruim 1000 medewerkers verdeeld over meerdere locaties. Naast het bieden van beschutte werkplekken ondersteunt en ontwikkelt iederz mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door de komst van de participatiewet zijn er nieuwe doelgroepen die een beroep op iederz doen. De uitdaging is om hier goed in mee te bewegen. Daarom heeft het bedrijf een instroomportaal opgericht. Hier ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling. Instromers hebben een grote diversiteit aan achtergronden. Denk aan dagbesteding, wajong, statushouders, ggz-cliënten, cliënten van beschermd wonen en cliënten met een verslavingsachtergrond. De eerste resultaten zijn goed. Vrijwel alle deelnemers zijn uitgestroomd naar (gesubsidieerd) werk of een vorm van onderwijs.

Beschutte werkplekken

Iedere gemeente in Nederland heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal te realiseren nieuw beschutte werkplekken toebedeeld gekregen. Als een van de weinige grote gemeenten in Nederland heeft Groningen dit aantal vrijwel gerealiseerd (96 in 2019).

iederz zoekt samenwerking

Het is belangrijk dat iedereen die bij iederz aan de slag gaat, goed terecht komt. Daarom werkt iederz steeds meer samen met onderwijsinstellingen, sociale ondernemingen, reguliere werkgevers en zorginstellingen. Ook is aansluiting gezocht bij Praktijkleren. Hiervoor werkt iederz samen met Werk in Zicht. Bij Praktijkleren gaan deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van individuele vaardigheden. Wanneer de deelnemer laat zien dat hij deze vaardigheden beheerst, ontvangt hij hiervoor een  praktijkverklaring van de Noorderpoort of het Alfa College.

(Foto: Henk Tammens).