economie

18 dec 2002, 00:12

SNN subsidieert uitbreiding Eemshaven

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stelt Groningen Seaports ruim 2,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor een verlenging van de openbare bulkkade in de Eemshaven. Daarnaast ontvangt Groningen Seaports nog een ruim een half miljoen euro van SNN voor de aanleg van een opslagterrein achter de bulkkade.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kade in de Julianahaven dateert van 1995. Door de snel toenemende activiteiten dreigt een tekort aan op- en overslagfaciliteiten te ontstaan. Achter de kade ligt een 8 hectare groot opslagterrein, waarop drie bedrijven zijn gehuisvest. Een aantal ondernemingen heeft te kennen gegeven zich eveneens op het terrein te willen vestigen.
Daarom worden op een 2 hectare groot terrein tien opslagvakken gebouwd met wanden van losse betonelementen. Hierdoor kunnen de vakken op een eenvoudige manier worden vergroot of verkleind. Het project levert naar verwachting 75 arbeidsplaatsen op.