economie

21 feb 2003, 00:12

Sluiting asielzoekerscentra slecht voor Groningse economie

Het MKB Noord in Groningen plaatst kritische kanttekeningen bij de sluiting van asielzoekerscentra.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het strengere beleid rond asielzoekers in Nederland begint nu duidelijk merkbaar gevolgen te krijgen. In het noorden loopt het aantal op te vangen asielzoekers zo sterk terug dat er acht centra gesloten moeten worden, drie in Friesland en vijf in Groningen. De organisatie voor het midden en kleinbedrijf MKB Noord constateert dat die ontwikkeling ook schaduwkanten heeft voor de noordelijke economie. ‘De sluiting van de centra zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de noordelijke economie en de leefbaarheid op het platteland’, zegt voorzitter J.H. Veenhouwer.
Volgens hem verliezen niet alleen honderden medewerkers van de centra hun baan, ook de bestedingen bij het MKB zullen teruglopen. ‘De koopkracht in de omgeving van de centra loopt terug, bij onderwijsinstellingen zullen ze het merken, bij politiedistricten en sportverenigingen. De leefbaarheid op het platteland wordt er niet groter door’, zegt hij. Een pleidooi om het asielbeleid dan maar weer te versoepelen is het niet. ‘Nee, je moet natuurlijk geen centra open houden om de economie te bevorderen. Maar het is wel weer een zoveelste ontwikkeling die de leefbaarheid op het platteland aantast en de positie van het mkb aantast. De sluiting van asielzoekerscentra heeft dus ook andere gevolgen. Het lijkt me goed daar ook even aandacht voor te vragen’, aldus Veenhouwer.