economie

20 jan 2008, 21:09

SER Noord-Nederland: Zorgeconomie hoort in noordelijke economische strategie

De SER Noord-Nederland vindt dat “Zorgeconomie” een eigen plek hoort te hebben in het strategisch economisch beleid van Noord-Nederland. Dit stelt de raad in een advies aan het SNN. Het thema dreigt versnipperd ondergebracht te worden in verschillende noordelijke speerpunten en actielijnen, terwijl juist een gezamenlijke noordelijke aanpak essentieel is om (nieuwe) win-win situaties ten volle te kunnen benutten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raad vindt het teleurstellend dat het SNN besloten heeft op geen enkele wijze een proactieve rol te willen spelen in beleids- en projectontwikkeling op het gebied van de Zorgeconomie. Door dit thema over te laten aan de drie afzonderlijke provincies wordt de potentie van de sector op sociaal maatschappelijk en economisch gebied niet onderkend. Het biedt volgens de SER Noord-Nederland juist kansen voor verdere profilering en positionering van de regio. Dit blijkt uit zowel onderzoek verricht door het SNN als het door de raad zelf uitgevoerde onderzoek in 2006.

Inzetten op zorgeconomie sluit naadloos aan bij de ambities van het ministerie van Economische Zaken dat zich in toenemende mate richt op maatschappelijke vraagstukken. In het huidige regeerakkoord is besloten het nationaal innovatieplatform te continueren. Zorg is naast energie en water als derde speerpunt gekozen op de innovatie-agenda. Ook internationaal blijkt bijvoorbeeld Health & ICT een van de grootste kaderprogramma’s in Europa.

De SER Noord-Nederland constateert dat zorgeconomie en zorginnovaties een issue zijn, ook in het mkb. De zorgsector biedt de grootste werkgelegenheid in Noord-Nederland. Op korte termijn wordt krapte verwacht op de arbeidsmarkt, vooral ook in deze sector. Het is van belang dat de regio hier pro-actief op inspeelt. Hier liggen kansen. De markt, de kennisinstellingen en de overheid moeten samenwerken om deze kansen te verzilveren.