economie

10 feb 2010, 10:10

Schilders de Vries verkozen tot duurzaamste ondernemer

Schilders de Vries, een bedrijf dat zich bezighoudt met onderhoud en verbetering van bestaand vastgoed, is uitgeroepen tot de Duurzaamste Ondernemer 2009 van de gemeente Groningen. Printbedrijf Wm Veenstra groep kreeg een zeer eervolle vermelding. Kids First Kinderopvang en Dingenmaker mochten elk de Aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Schilders De Vries ontving de bijbehorende cheque van 20.000 euro deze week uit handen van milieuwethouder Jannie Visscher en wethouder Jaap Dijkstra van Economische Zaken. Dit jaar reikten de wethouders bovendien twee aanmoedigingsprijzen uit: Kids First Kinderopvang en Dingenmaker mochten elk een cheque van 5.000 euro mee naar huis nemen.

Schilders de Vries onderscheidde zich van de overige 28 deelnemende bedrijven vooral door de brede aanpak om duurzaam ondernemen niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar ook in de onderhoudsbranche als geheel te verankeren. Zo is Schilders de Vries één van de trekkers van het samenwerkingsverband FARENO: hierin werken vijf bedrijven samen aan een betere leefomgeving. Zij doen dit onder meer door toepassing van het Cradle-to-cradle-principe bij renovatie en onderhoud, stimuleren van fabrikanten om duurzame producten te ontwikkelen en stimuleren van opdrachtgevers om duurzaam te werken.

De gemeente Groningen schreef voor het derde achtereenvolgende jaar de prijsvraag Duurzaamste Ondernemer uit. Met de Duurzaamheidsprijs wil de gemeente Groningen in de eerste plaats ondernemers belonen voor goed duurzaam ondernemerschap. Daarnaast moet de prijs de bekendheid over rendabele en concrete mogelijkheden voor duurzaam ondernemen vergroten.

Alle bedrijven in de gemeente Groningen konden meedingen naar de hoofdprijs. De opdracht was om projecten of plannen in te dienen rond duurzaam ondernemen. De jury bestond uit de stad-Groninger milieuwethouder Jannie Visscher, Frank Broersma, regiomanager van de Noordelijke Kamer van Koophandel, Wim van Gemert, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en Arno Gielen, directeur van het TechnologieCentrum Noord-Nederland.