economie

15 nov 2015, 12:12

RWE Kolencentrale Eemshaven mogelijk dicht

RWE Kolencentrale Eemshaven mogelijk dicht

De kolencentrale van RWE, die nog maar kort in bedrijf is in de Eemshaven, zal mogelijk weer gesloten worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Den Haag wordt serieus gekeken naar de optie om de nieuwe kolencentrale van RWE in de Eemshaven te sluiten. Dat meldt de weekend-editie van NRC Handelsblad.

 

Volgens het bericht is de kans reëel dat zal worden besloten om de fonkelnieuwe centrale, die miljarden heeft gekost, nu weer te sluiten. Dat zou een van de mogelijkheden zijn voor Nederland om toch de doelstellingen voor de reductie van de CO2 uitstoot te halen.

 

Nederland heeft eerder afspraken ondertekend om de CO2 uitsloot in 2025 gereduceerd te hebben met 25 procent. Maar als de plannen in het huidige tempo doorgaan, haalt Nederland slechts een reductie van 17,5 procent. En daarom zijn steviger ingrepen noodzakelijk.

 

Volgens de NRC heeft het idee om alle kolencentrales in Nedreland, dus ook de nieuwe van RWE in de Eemshaven weer te sluiten, ‘stevig post gevat in Den Haag’. Alleen de VVD zou nog tegen zijn.