economie

12 feb 2013, 21:09

Ron van Gent vertrekt als directeur MKB Noord

Ron van Gent verlaat na ruim zeven jaar MKB-Nederland Noord en wordt per 1 maart 2013 directeur van VNO-NCW Midden in Apeldoorn. Van Gent krijgt in zijn nieuwe baan tevens de opdracht mee de samenwerking van de verenigingen van MKB-Nederland en VNO-NCW in Midden-Nederland te intensiveren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op deze wijze wordt gevolg gegeven aan de wens en het landelijk beleid van de ondernemerskoepels om ook in de regio te streven naar geïntegreerde bureaus die de belangen van de twee verenigingen en hun leden op adequate en effectieve wijze invullen.

Ondernemend Nederland bundelt zijn krachten in deze snel veranderende nationale en internationale economische omstandigheden. Dat gebeurt landelijk, maar ook in de regio’s van beide verenigingen.

Ook in Noord-Nederland zullen MKB-Nederland en VNO-NCW verdere stappen in de samenwerking zetten.


VNO-NCW en MKB-Nederland zullen de regionaal opererende brancheorganisaties actief betrekken bij de samenwerking en, waar mogelijk, gezamenlijke huisvesting.

Van Gent zal later dit voorjaar afscheid nemen van de relaties en leden van MKB-Nederland Noord.