economie

16 jan 2010, 15:03

Rijkswaterstaat onderzoekt indeling Julianaplein Groningen: wel of niet handhaven rijstrook voor linksaf richting Centrum?

Rijkswaterstaat onderzoekt welke aanpassingen nodig en haalbaar zijn om de doorstroming vanuit de richting Drachten op het Julianaplein in Groningen te verbeteren. Die is nu onvoldoende. Eind vorig jaar werd het vernieuwde plein in gebruik genomen. Op zich rijdt het verkeer goed door. Alleen voor verkeer uit de richting Drachten leverde de nieuwe indeling tot nu toe geen verbetering op.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De filelengte nam vanuit die richting niet af en is soms zelf groter dan voorheen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Het ontwerp van het plein stamt uit 2002. Sindsdien is het verkeer fors meer gegroeid dan toen werd aangenomen. Daardoor lijkt nu vooral de rijstrook voor het linksafslaande verkeer vanuit Drachten richting Centrum de doorstroming te belemmeren. Door een andere instelling van de nieuwe verkeerslichten is er nog wel enige winst te halen, maar dat is onvoldoende om het probleem op te lossen.

Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat momenteel samen met de gemeente Groningen en andere deskundigen welke aanpassingen aan de huidige indeling van het plein mogelijk zijn. In maart valt hierover een besluit, waarna het zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Over de kosten is op dit moment nog niks te zeggen.

 

Wel of niet handhaven rijstrook voor linksaf richting Centrum?

De reconstructie van het Julianaplein is onderdeel van de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen om de doorstroming op deze drukke verkeersader te verbeteren. Een belangrijk onderdeel is het Julianaplein met een nieuwe indeling. De grootste wijziging op het plein is dat het verkeer vanuit Assen (A28) richting Centrum en vice versa door de 2 nieuwe tunnels rijdt. Verder zijn er voor verschillende richtingen meer rijstroken gekomen. En ook is het weer mogelijk om vanuit de richting Drachten op het plein linksaf richting Centrum te rijden. Daardoor heeft het verkeer vanuit de richting Drachten dat op het plein rechtdoor wil, echter nog maar 2 rijstroken beschikbaar. De afgelopen jaren waren dat er 3. Centraal in het onderzoek dat nu loopt staat dan ook de vraag of die rijstrook voor linksaf Centrum kan blijven bestaan, moet verdwijnen of mogelijk toch gecombineerd kan worden met 3 rijstroken voor rechtdoor richting Hoogezand.

Niet bedoeld als structurele oplossing!

Overigens waren de aanpassingen en verbeteringen aan de zuidelijke ringweg Groningen nooit bedoeld als een oplossing voor de lange termijn. Deze aanpak is eind vorige eeuw ontworpen in de veronderstelling dat er aan de zuidkant van de stad Groningen een nieuwe weg zou worden aangelegd (zuidtangent). Intussen zijn de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat al weer enige tijd bezig met de structurelere oplossing voor de verkeersdruk op de ringweg via de planstudie Zuidelijke Ringweg Groningen 2e fase. Een andere factor die invloed heeft op hoe het vernieuwde plein in praktijk 'werkt', is de constatering dat het verkeer fors meer is toegenomen dan de prognoses waarop het ontwerp in 2002 gebaseerd was. Ook dat zorgt ervoor dat er niet voor alle richtingen op het plein een verbetering is opgetreden.

Uitvoering Tracébesluit uit 2002

In 2002 is op basis van de Tracéwet een besluit genomen om o.a. het Julianaplein aan te passen. Daarvoor is een formele procedure doorlopen inclusief inspraakmomenten. De huidige indeling van het plein is dan ook op basis van inspraak door de omgeving tot stand gekomen. Als er besloten wordt om die indeling te wijzigen, dan is vermoedelijk een formele wijziging op het Tracébesluit nodig.