economie

26 mei 2008, 10:10

Revitalisering Farmsumerpoort feestelijk afgesloten

De Revitalisering van Bedrijvenpark Farmsumerpoort in Delfzijl is afgerond. Dat gaat morgenmiddag gevierd worden, door een openingshandeling die uitgevoerd wordt door wethouder Joop Boertjens en Groningen Seaport-manager Wilbert Boneschansker.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het afgelopen jaar is voor een bedrag van ruim zes miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing van dit bedrijvenpark. De gemeente Delfzijl en Groningen Seaports hebben gezamenlijk aan dit project gewerkt. Het Bedrijvenpark Farmsumerpoort dateert uit de jaren vijftig en was nodig aan een ‘restyle' toe. Deze locatie was aanvankelijk verdeeld in vier clusters, die zijn samengevoegd tot een locatie. Ook heeft het terrein een duidelijke entree gekregen en is de infrastructuur is grootschalig aangepakt.

De afsluiting van de werkzaamheden is inmiddels gesymboliseerd met drie kunstwerken met zeevaartfiguren: Piet Heijn, Michiel de Ruiter en Maurits van kunstenaar Lambert Kamps. De restyling van het bedrijvenpark heeft al geleid tot de vestiging van nieuwe bedrijven en de uitbreiding van bestaande bedrijven.