economie

18 dec 2007, 19:07

Rabobank Stimuleringsfonds vervult wensen van inwoners van Groningen en omstreken

Na een eerste editie van 2006-2007 is Rabobank Groningen gestart met een nieuwe ronde van het Rabobank Stimuleringsfonds. Met dit fonds streeft Rabobank Groningen ernaar om ieder jaar op een ludieke manier donatieverzoeken van inwoners uit Groningen en omgeving toe te wijzen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om aanvragen die betrekking hebben op het algemeen maatschappelijk belang van de gemeenschap. Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld een nieuw verfje voor een buurthuis aanvragen en een schilder die de klus gelijk klaart, nieuwe speeltoestellen voor op een schoolplein of nieuwe trainingsballen voor de jeugd van een voetbalvereniging. Rabobank Groningen wil met dit fonds een bijdrage leveren in de vorm van apparaten, middelen en mogelijk ook de ondersteuning die daarbij hoort. Het Rabobank Stimuleringsfonds wordt gefinancierd uit het winstbestemmingsfonds van de bank dat gebruikt wordt voor het ondersteunen van lokale maatschappelijke initiatieven. Inschrijven kan nog tot 4 januari 2008 via www.rabobanksf.nl of het inschrijfformulier dat klaarligt bij de Rabobanken in Groningen, Haren en Hoogkerk.

Hoe werkt het Rabobank Stimuleringsfonds


Alle inwoners, maar ook verenigingen, stichtingen en instellingen zonder winstoogmerk uit Groningen, Hoogkerk, Haren, Onnen, Noordlaren, Engelbert en Middelbert (het werkgebied van Rabobank Groningen) t/m 4 januari 2008 hun aanvragen indienen. Iedere inwoner en instelling mag één aanvraag indienen. Een speciaal uit leden van de bank geselecteerde jury en de inwoners zelf bepalen uiteindelijk welke aanvragen worden toegewezen. Een aanvraag mag honderden euro’s tot enkele duizenden euro’s bedragen, met een maximum van 5.000 euro.

Jurering


De jurering bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde nomineert de jury een groot aantal wensen op basis van creativiteit, orignaliteit, haalbaarheid en het aantal mensen dat bij toewijzing gebaat is. De jury van het Rabobank Stimuleringsfonds bestaat uit leden van de Ledenraad van de Rabobank. De tweede ronde is de publieksjurering waarin uiteindelijk de inwoners van het werkgebied van Rabobank Groningen besluiten welke aanvragen worden toegewezen, door hun stem uit te brengen op de aanvraag van die instelling die zij een warm hart toedragen. Dit kunnen zij te zijner tijd doen via stemformulieren die te verkrijgen zijn op de kantoren van de Rabobank in Groningen, Haren en Hoogkerk en in de krant worden geplaatst. Er kan tevens gestemd worden via de website.