economie

05 aug 2015, 11:11

Raad van State: vaarweg Eemshaven-Noordzee mag worden verruimd

Raad van State: vaarweg Eemshaven-Noordzee mag worden verruimd

De vaarweg tussen de Eemshaven en de Noordzee mag worden verruimd. Dat heeft de Raad van State besloten. Een aantal Nederlandse partijen had bezwaar aangetekend tegen de plannen omdat zij vrezen voor de aantasting van Natura 2000 gebieden in en rond de Waddenzee.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Mobilisation for the Environment, de stichting Natuur en Milieu en de Duitse gemeenten Krummhörn, Jemgum en Stadt Borkum zorgt verruiming van de vaarweg voor de verspreiding van slib over natuurgebieden. Daarnaast zou het tracébesluit volgens de bezwaarmakers leiden tot een grotere stikstofneerslag op beschermd duingebied.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de slibverspreiding binnen de perken blijft en geen natuurgebieden aanpast. Slechts tijdens de ruiperiode van de eidereend moet ervoor gezorgd worden dat er geen slib verspreid wordt. Daarom is het tracébesluit op dit punt aangepast.

Volgens minister Melanie Schultz Van Haegen is het nodig om de vaarweg Eemshaven-Noordzee te verruimen om de Eemshaven beter bereikbaar te maken voor schepen met een diepgang tot veertien meter. Hierdoor kan de Eemshaven zich ontwikkelen tot een belangrijk energiecentrum, aldus de minister.

In augustus 2011 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak een eerder tracébesluit voor de verruiming van de vaarweg. Daarna nam de minister een nieuw tracébesluit dat met de uitspraak van vandaag definitief is geworden.