economie

22 apr 2013, 19:07

PvdA bepleit invoering Startersbeurs in Groningen

De jeugdwerkloosheid in Nederland is de afgelopen periode gestegen naar een recordhoogte van ruim 15%. Ook in onze stad – de jongste stad van Nederland- is het aantal jongeren zonder baan groeiende. Op dit moment zijn er tal van instrumenten om deze werkloosheid te bestrijden, zoals stages, werkleerplekken en banenbeurzen. Gezien de ernst van de recessie en het gebrek aan voldoende middelen, vindt de fractie van de PvdA dat het college ook moet kijken naar nieuwe initiatieven om jongeren aan de slag te helpen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor starters op de arbeidsmarkt hebben FNV- en CNV-jongeren samen met hoogleraar Ton Wilthagen een plan ontwikkeld om afgestudeerde jongeren (vanaf MBO-2) sneller aan het werk te krijgen door het aanbieden van ‘de Startersbeurs’.

De gemeenten Tilburg en Rotterdam hebben de Startersbeurs verder ontwikkeld en zijn als eerste gemeenten met dit project gestart. De Startersbeurs is een laagdrempelig instrument om jongeren gedurende zes maanden werkervaring op te laten doen bij een bedrijf.

De jongeren werken aan vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt en aansluiten bij hun opleidingsniveau. Tijdens deze zes maanden ontvangt de jongere een tegemoetkoming van € 500, - per maand.

De PvdA vindt het belangrijk dat Groningen zich bij dit initiatief aansluit. Raadslid Jan Pieter Loopstra: “Het grootste probleem voor jongeren die solliciteren is dat ze geen werkervaring hebben. Doordat ze keer op keer worden afgewezen, zullen ze die werkervaring ook niet opdoen.” Raadslid Carine Bloemhoff vult aan: “De Startersbeurs biedt jongeren de kans om die werkervaring wel op te doen en zich te presenteren aan het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen op hun beurt weer jong talent ontdekken.”

De PvdA heeft daarom aan het college gevraagd contact op te nemen met Rotterdam en Tilburg en te onderzoeken of de Startersbeurs ook in Groningen kan worden ingevoerd.

Meer informatie over de Startersbeurs is te vinden op www.startersbeurs.nu en www.tilburg.nl .