economie

15 mei 2003, 00:12

Provincie Groningen op bres voor gesubsidieerde banen

De provincie Groningen gaat grote werkgevers benaderen om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het omzetten van gesubsidieerde banen naar reguliere banen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Provincie Groningen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar gesubsidieerde arbeid in de provincie. De aanleiding van dit onderzoek zijn de plannen van het kabinet om te bezuinigen op gesubsidieerde arbeid (Instroom-Doorstroom (ID) en Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) banen). De gevolgen van deze bezuinigingen zijn op dit moment nog niet volledig te overzien. Duidelijk is dat de financiële armslag voor gesubsidieerde arbeid afneemt door de bezuinigingen. Bovendien zijn de gevolgen van de bezuinigingen per regio verschillend.
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek worden, samen met het Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP), grote werkgevers benaderd om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het omzetten van gesubsidieerde banen naar reguliere banen. Daarnaast worden de leden van de Tweede Kamer en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door middel van een brief geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. In de brief wordt erop aangedrongen dat de bezuinigingen in een groot aantal Groninger gemeenten opnieuw bekeken moeten worden, waarbij bij de vaststelling van de bezuinigingen rekening wordt gehouden met de situatie van iedere gemeente afzonderlijk.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:juygtuy