economie

15 aug 2014, 15:03

Provincie Groningen: extra investeringen in 2015 moeten leiden tot meer banen

Provincie Groningen: extra investeringen in 2015 moeten leiden tot meer banen

De provincie Groningen wil in 2015 extra geld uitgeven, onder meer om te investeren. Dat moet leiden tot versterking van de economie en tot extra banen, zo blijkt uit de vrijdag gepresenteerde begroting voor komend jaar, 2015.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

De provincie Groningen is van plan om komend jaar, 2015, meer geld uit te geven dan dit jaar. Voor komend jaar heeft de provincie voor een totaalbedrag van 325 miljoen euro aan bestedings-plannen. Dat is 5 miljoen euro meer dan in 2014.

 

Dat staat in de begroting voor 2015 die vrijdag door het college van Gedeputeerde Staten van Groningen werd gepresenteerd. Volgens gedeputeerde William Moorlag (PvdA, financiën)  betreffen de uitgaven niet alleen regulieren bestedingen, zoals uitkeringen, maar ook veel nieuwe investeringen. Zo is er extra geld om de arbeidsmarkt te stimuleren. In Groningen gaat het om een bedrag van 20 miljoen euro.

 

Ook krijgt de provincie Groningen in 2015 geld van de NAM via de Dialoogtafel. ‘Dit gebruiken we om de leefbaarheid en de economie in het gaswinningsgebied te verbeteren. Met al deze investeringen krijgen werk, economie en leefbaarheid in Groningen een impuls en komen er nieuwe banen bij’, zo verwacht gedeputeerde Moorlag.

 

Investeringen in openbaar vervoer en provinciale wegen

 

Het grootste deel van de begroting (33 procent) gaat naar het openbaar vervoer en provinciale wegen. In 2015 worden onder meer de provinciale wegen N361 tussen Groningen en Delfzijl en de N361 tussen Winsum en Mensingeweer beter en veiliger gemaakt. De Oostelijke Ringweg in de stad en de weg Veendam–Ter Apel (N366) worden verder verbeterd. Ook gaan we van start met de nieuwe rondweg om Aduard.

 

Jeugdzorg

 

In de begroting van 2015 is geen geld gereserveerd voor  jeugdzorg. Die taak wordt overgeheveld naar gemeenten en de rijksuitkering aan de provincie stopgezet.