economie

29 mei 2008, 10:10

Provincie en SNN stimuleren innovatie

De provincie Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stellen samen € 4,6 miljoen subsidie beschikbaar voor het vervolg van het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Doel van dit programma is om door middel van kleinschalige, experimentele projecten een impuls te geven aan de innovatiekracht de provincie Groningen. De subsidie is bestemd voor projecten binnen de thema's life sciences, creatieve industrie, innovatie in de zorg en transsectorale innovatie. Het IAG-2 programma loopt tot 2011.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bedrijven die innovatief zijn, kunnen hun concurrentiepositie versterken. De provincie ziet innovatie dan ook als een voorwaarde voor economische groei, duurzame ontwikkeling en een hogere welvaart.

Het eerste IAG-programma, dat van 2005 tot 2007 liep, was een groot succes. Bijna 30 projecten zijn uitgevoerd; zo is bijvoorbeeld een computerspel ontwikkeld waarmee zorgpersoneel via simulaties wordt getraind in onderwerpen als dementie en agressiehantering.

Het SNN stelt drie miljoen euro ter beschikking uit het Operationeel Programma Noord (OP Noord). Voor de uitvoering van dit Europese programma (2007-2013) ontvangt het SNN financiële middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) vanuit Brussel. De provincie Groningen reserveert 1,6 miljoen euro. Het programma loopt ook in de provincies Drenthe en Friesland.