economie

05 dec 2007, 09:09

Provincie en gemeente Groningen en Suiker Unie ondertekenen milieuconvenant

Provincie, gemeente en Suiker Unie hebben nieuwe afspraken gemaakt over de integratie van milieu en ruimtelijke ordening (IMR) en de Suikerindustrie. Wethouder Jaap Dijkstra van de gemeente Groningen, gedeputeerde Rudi Slager van de provincie Groningen en algemeen directeur Albert Markusse van Suiker Unie hebben daarover een akkoord ondertekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door deze overeenkomst kan de gemeente woningbouwprojecten als De Held 3, Reitdiepzone en Peizerhoven realiseren, terwijl voor Suiker Unie een toekomstvaste bedrijfsvoering van de beide fabrieken verzekerd is en voor de provincie Groningen een geactualiseerd kader voor vergunningverlening en handhaving ontstaat.

Groningen en de suikerindustrie zijn al meer dan een eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens de campagne is de aanwezigheid van de suikerindustrie in en buiten de gemeente duidelijk waarneembaar. Alleen al door de typisch Groninger herfstgeur.


Gemeente, provincie, rijk en suikerindustrie hebben in 1995 afspraken gemaakt over milieubelasting, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling: Integratie Milieu en Ruimtelijke Ordening – suikerindustrie (IMR). Onderdeel van de afspraken was de vaststelling van een contour waarbuiten woningbouwplannen ontwikkeld konden worden (IMR-contour), terwijl binnen deze contour met uiterste terughoudendheid gebouwd zou worden.Na ruim 12 jaar was de tijd rijp om de afspraken uit 1995 te evalueren en te actualiseren.
Sinds 1995 is bij de woningbouwprogramma’s de IMR-contour gerespecteerd en de suikerindustrie heeft de geur-en geluidsbelasting gesaneerd door forse investeringen. Voor een verdere ontwikkeling van de stad Groningen is echter continu maatwerk nodig. Belangen van werkgelegenheid, verkeer milieubelasting en wonen en de bedrijfsbelangen voor de suikerindustrie moeten voortdurend op elkaar worden afgestemd.
Dit heeft geleid tot een nieuw convenant IMR dat vandaag, 4 december 2007, ondertekend is door de gemeente en provincie Groningen en Suiker Unie. Het convenant betekent voor de westzijde van de stad een aanpassing van de contour.