economie

06 jul 2007, 00:12

Provinciale Staten stellen voorwaarden aan subsidies van Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Een PvdA-motie om voorstellen te ontwikkelen voor de aanwending van co-financieringsmiddelen vanuit het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is door Provinciale Staten met algemene stemmen aangenomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bestuurlijk-organisatorische en financiƫle structuur van het SNN verandert sterk. De co-financieringsbehoefte overstijgt het beschikbare budget voor co-financiering fors. De Staten zijn dan ook van mening dat het debat en de besluitvorming over het gebruik van de co-financieringsmiddelen in de Staten van Groningen moeten plaatsvinden. Provinciale Staten vinden verder dat het te verwachten rendement van projecten een nadrukkelijker criterium moet zijn bij het toekennen van de co-financieringsmiddelen.