economie

26 jun 2013, 20:08

Provinciale Staten Groningen: “Zorgen om sociale werkvoorzieningen”

Provinciale Staten van Groningen maken zich zorgen over de gevolgen van de Rijksbezuinigingen op de sociale werkvoorzieningen. Op initiatief van de ChristenUnie wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sociale werkvoorzieningen staan voor een grote uitdaging vanwege de landelijke bezuinigingen en de onduidelijke gevolgen van het sociaal akkoord. Volgens de Rijksuniversiteit Groningen werken in delen van de provincie relatief vier keer zoveel mensen bij een werkvoorziening als landelijk. Daarom brengen de bezuinigingen grote financiële gevolgen voor de Groningse gemeenten met zich mee.

De Groninger Staten vragen het provinciebestuur te onderzoeken welke gevolgen de bezuinigingen hebben voor de provinciale werkgelegenheid en voor het toezicht op de gemeentefinanciën. Ook moet gekeken worden of de provincie vanuit haar eigen rol van betekenis kan zijn in dit vraagstuk.

'Er komt veel op de werkvoorzieningen en de gemeenten af. Dat merken we ook in de provincie', aldus ChristenUnie-Statenlid Rinze van der Born. 'In Groningen hebben veel mensen dankzij de sociale werkvoorzieningen werk. Als we daar vanuit onze eigen verantwoordelijkheden aan mee kunnen werken, moeten we dat zeker doen.'