economie

04 dec 2002, 00:12

Proeftuin Farmacie Groningen bedingt lagere prijzen voor geneesmiddelen

In ‘BioMed City Groningen’ is een opmerkelijk initiatief van start gegaan dat moet leiden tot lagere prijzen voor geneesmiddelen. Proeftuin Farmacie Groningen, zo luidt de naam.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Proeftuin Farmacie Groningen, een samenwerkingsverband van alle partijen uit de gezondheidszorg, verwacht dat haar aanbesteding onder fabrikanten van maaggeneesmiddelen (zgn. protonpompremmers) een postief resultaat oplevert. De uitslag van de aanbesteding zal eind november door de Proeftuin bekend worden gemaakt.
In augustus van dit jaar heeft de Proeftuin na een zorgvuldig uitgevoerde procedure, welke instemming heeft van alle deelnemers van de Proeftuin, een nationale aanbesteding bij fabrikanten van protonpompremmers gedaan. De aanbesteding is onderdeel van de pilot Prijsafspraken en Incentives, een bijzonder project van de Proeftuin Farmacie Groningen. Met deze aanbesteding wil de Proeftuin onderzoeken of het mogelijk is om lagere prijzen te bedingen binnen een groep gelijkwaardige geneesmiddelen. De beoogde opbrengsten aan kortingen uit de aanbesteding zullen onder andere worden besteed aan zorginhoudelijke projecten in de regio. Deze zullen door de deelnemende partijen zelf worden vastgesteld.
Aanzet tot doelmatigheid
De aanbesteding van de Proeftuin sluit aan bij de lijn die de overheid op dit moment inzet; meer doelmatigheid en transparantie in de gezondheidszorg, waarbij kortingen en bonussen op geneesmiddelen ten goede komen aan de zorg. De Proeftuin loopt met haar aanbesteding hierin zelfs voorop. Eind november zal de Proeftuin in Groningen het resultaat van de aanbesteding bekend maken en daarmee is zij tevens de eerste in Nederland met een afgeronde aanbesteding.
De Proeftuin