economie

28 apr 2013, 20:08

Plan voor nieuwe invulling KPN kantoorgebouw aan de Reitemakersrijge 13 in Groningen

Wethouder Joost van Keulen van Groningen heeft vrijdag een prijs uitgereikt aan de winnaar van een wedstrijd met als inzet de herontwikkeling of herbestemming van het voormalig KPN kantoorgebouw aan de Reitemakersrijge 13 in Groningen. De prijs werd gewonnen door een gelegenheidsteam van architecten dat heeft voorgesteld om in het vroegere KPN gebouw een unieke woonvoorziening voor senioren te bouwen die graag in de binnenstad willen wonen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De prijsvraag was een initiatief van de Stichting Vastgoedrapport Groningen | Assen (VGR).

Winnaar
Team BABE is de uiteindelijke winnaar geworden. Een gelegenheidsteam dat speciaal voor deze prijsvraag bij elkaar is gekomen, bestaande uit: Sjoerd Betten, Annette Barelds en Menno Hartsema.

Het winnende concept is geselecteerd op haalbaarheid, creativiteit en volledigheid.

Het concept “ Het Hof ” gaat uit van herbestemming van het pand. Een unieke woonomgeving voor senioren, waar onbezorgd wonen en keuzevrijheid voorop staan. De woonomgeving biedt diverse voorzieningen die onbezorgd wonen en ontmoeten mogelijk maken.

Impuls voor de binnenstad

Het Hof biedt voorzieningen, zoals wellness, een brasserie en invulling volgens eigen ideeën van de bewoners. Het is mogelijk om te kiezen voor huur, koop en timeshare. Verder is “Het Hof”
zelfvoorzienend door de energiecentrale in het gebouw.