economie

17 feb 2018, 11:11

Patiënten UMCG moeten nota zelf indienen bij zorgverzekeraar DSW

Patiënten UMCG moeten nota zelf indienen bij zorgverzekeraar DSW

Na langdurige onderhandelingen is er geen overeenstemming bereikt tussen zorgverzekeraar DSW en het UMCG over een contract voor 2018. Dat meldt zaterdag het UMCG.DSW verzekerden blijven net als andere verzekerden welkom in het UMCG en kunnen rekenen op de best denkbare zorg’, aldus het UMCH.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het vastlopen van de onderhandelingen tussen DSW en het UMCG heeft wel als gevolg dat DSW-verzekerden zelf de rekening ontvangen van het UMCG, en vervolgens ter declaratie indienen bij DSW. Deze patiënten hoeven de rekening van het UMCG pas te betalen als DSW de kosten heeft vergoed.

Deze regeling treft het UMCG voor DSW-verzekerden om het ongemak tot een minimum te beperken. Daarnaast biedt het UMCG juridische ondersteuning aan DSW-verzekerden die problemen ondervinden met het declareren van hun zorgkosten.

Alle DSW-verzekerde patiënten die in 2018 behandeld zijn of al staan ingepland, ontvangen op korte termijn een brief van het UMCG met een toelichting. 

UMCG boos

 

Wettelijk geldt de afspraak dat uiterlijk op 12 november bekend moet zijn met welke ziekenhuizen de zorgverzekeraar een contract heeft, tegelijkertijd  met de bekendmaking van de zorgverzekeringspremie van het nieuwe jaar. Dan kunnen verzekerden een keuze maken voor hun zorgverzekeraar voor het nieuwe jaar.

 

Verzekerden hebben de mogelijkheid hun zorgverzekering op te zeggen tot en met 31 december. In de periode van 12 november tot en met 31 december 2017 stond op de website van DSW dat alle ziekenhuizen zijn gecontracteerd en het UMCG stond ook vermeld in de lijst van gecontracteerde ziekenhuizen.

 

Het UMCG ziet deze berichtgeving van DSW richting verzekerden als misleidend. Om die reden zijn de NZa en de ACM op de hoogte gebracht met een melding van onjuiste voorlichting aan verzekerden.