economie

03 jan 2003, 00:12

Overeenkomst regelt maatregelen bodemdalin tot 2020

In het noorden wordt de komende jaren niet alleen een fors kapitaal besteed aan het oplossen van de gevolgen van bodemdaling door gaswinning, maar op kleinere schaal ook voor verzakkingen ten gevolge van zoutwinning. Een nieuwe overeenkomst voorziet in maatregelen tot en met het jaar 2020.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op termijn moet er bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat het waterpeil goed blijft, moeten sommige bruggen verhoogd worden en is het noodzakelijk om de staat van rioleringen in de gaten te houden. Ondergronds bestaat door verzakkingen kans op breuken van dit soort verbindingen. Industrie en overheden in Groningen slaan de handen ineen en werkten de afgelopen jaren aan verschillende overeenkomsten. In een nieuwe overeenkomst tussen zoutwinner Nedmag Industries, de gemeenten Menterwolde en Veendam en het Waterschap Hunze en Aa’s wordt een samenwerking geregeld. Deze overeenkomst richt zich op de gevolgen van daling bij Tripscompagnie.
De kosten van die maatregelen worden betaald door de zoutwinner. Tot 2020 zou het gaan om een bedrag tot 9,5 miljoen euro. Nedmag Industries kreeg in 2001 toestemming van het ministerie van Economische Zaken om zout te winnen, op voorwaarde dat dit niet gepaard gaat met meer bodemdaling.