economie

05 jul 2017, 10:10

Groningse Enie.nl levert gratis zonnepanelen

Groningse Enie.nl levert gratis zonnepanelen

Het in Groningen gevestigde zonne-energiebedrijf Enie.nl komt met een opmerkelijk aanbod. Consumenten, bedrijven en verenigingen kunnen gratis zonnepanelen op hun dak krijgen.Ze financieren deze zonnepanelen dan met de stroom die dankzij deze panelen wordt opgewekt

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wanneer zij de gratis zonnepanelen op hun dak laten leggen en moeten ze wel een vaste vergoeding per opgewekte kWh betalen. Maar deze prijs is , volgens Enie.nl, lager dan energie uit bijvoorbeeld kolen, olie en gas. Hierdoor is enie.nl de eerste aanbieder die zonne-energie van eigen dak aanbiedt voor een lagere prijs dan fossiele energie, zo meldt het bedrijf.

 

Met de lancering van dit nieuwe product hoopt enie.nl een kantelpunt te realiseren waarin veel meer mensen gebruik gaan maken van zonne-energie. Het vergroten van het aantal zonne-energie installaties is namelijk cruciaal om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

 

De afgelopen jaren heeft de zonne-energiemarkt zich razendsnel ontwikkeld. ‘De vraag naar zonne-energie is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en hierdoor zijn de prijzen substantieel gedaald. Maar de gemiddelde investering van 4 a 5 duizend euro is voor veel huishoudens nog te hoog. Het is onze droom om heel Nederland te laten profiteren van goedkopere en duurzame zonne-energie en daarom hebben wij een product ontwikkeld waarbij je alleen betaalt voor hetgeen jezelf opwekt. Zo maken we zonne-energie voor iedereen toegankelijk', betoogt Patrick van der Meulen, directeur en oprichter van enie.nl

 

Het uitgangspunt is dat de prijs per kWh van de gratis geplaatste zonnepanelen altijd lager is dan energie uit fossiele brandstoffen. Aan het einde van de looptijd wordt de zonne-energie installatie kosteloos overgedragen aan de klant en wekt deze nog jaren gratis stroom op.