economie

11 mei 2011, 09:09

Oost-Groningen gaat strijd aan met vergrijzing

Oost-Groningse gemeenten, werkgevers en het UWV WERKbedrijf slaan onder de noemer Verzilvering de handen ineen om te anticiperen op het dreigende tekort aan werknemers dat dreigt te ontstaan als gevolg van de vergrijzing. De samenwerking gaat 31 mei van start met een werkgeversconferentie in Gasterij Smits in Midwolda.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door de vergrijzing neemt de beroepsbevolking de komende jaren met tien tot vijftien procent af. Dit zal kunnen leiden tot een tekort van 700.000 werknemers, zo blijkt uit berekeningen van de Commissie Arbeidsparticipatie. “Werkgevers en overheid kunnen samen aan dit vraagstuk een integraal antwoord bieden, stelt prof. dr. Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Werkpleinen Oldambt, Veendam en Stadskanaal en de gemeenten Hoogezand en Slochteren hebben zich ten doel gesteld om rondom dit thema een werkgeversconferentie te organiseren op 31 mei. Tijdens deze middag en avond neemt professor Jouke van Dijk de aanwezigen mee in de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Onder leiding van Dick Schuur, ketenambassadeur, gaan de ondernemers vervolgens in werkgroepen aan de slag om de vergrijzing en het dreigende personeelstekort in Oost-Groningen aan te pakken. Centrale vraag hierbij is: “Hoe kunnen werkgevers, UWV WERKbedrijf en gemeente elkaar versterken om samen maatregelen en middelen te ontwikkelen en in te zetten?”