economie

16 apr 2018, 11:11

Gronings onderzoek: overdracht familiebedrijven mislukt te vaak

Gronings onderzoek: overdracht familiebedrijven mislukt te vaak

Studenten Economie en Bedrijfskunde hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar overnames van familiebedrijven in de gemeente Groningen. Door de toenemende vergrijzing kan de impact van mislukte overnames aanzienlijk zijn. Uit het onderzoek blijkt welke positieve rol de gemeente kan spelen in dit steeds belangrijker wordende onderwerp.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, is het aantal bedrijfsoverdrachten de laatste jaren toegenomen en wordt verwacht dat deze toename aanhoudt. Wanneer overdrachten mislukken, kan dit een potentieel probleem vormen voor de economie.

 

“Aangezien een significant deel van het bedrijfsleven in Nederland uit familiebedrijven bestaat -landelijk zo’n 71%, in de gemeente Groningen 53%-, loont het de moeite specifiek naar deze bedrijven te kijken om de potentiele impact van mislukte bedrijfsoverdrachten in te kunnen schatten”, aldus Eddy Bijleveld, adviseur Directie Economische Zaken voor de Gemeente Groningen. “Op gemeentelijk niveau was er nog geen onderzoek gedaan naar deze ontwikkeling, dus hebben we de faculteit Economie en Bedrijfskunde ingeschakeld om de situatie in Groningen in kaart te brengen.”

 

Centrale vragen in het onderzoek betroffen hoeveel overdrachten van familiebedrijven er momenteel in de gemeente Groningen lopen, welke factoren de kans op een succesvolle overdracht beïnvloeden, en welke rol de Gemeente daarbij kan spelen.

 

Uit de enquête onder ruim tweehonderd familiebedrijven blijkt dat overdracht voor circa 21% een actueel thema is en dat de persoonsgebondenheid van het bedrijf als belangrijkste succesfactor voor een overdracht genoemd wordt. “De duur van een overdracht en de invloed van emotionele factoren in het proces, blijken echter te worden onderschat door eigenaren van Groningse familiebedrijven”, volgens student consultant Jesse Wellenberg. Het onderzoek wijst uit dat de respondenten de omvang van het opvolgingsprobleem maar een 4,6 geven, terwijl experts en landelijke cijfers wel degelijk aangeven dat er veel mis gaat bij opvolging. Tevens schatten de respondenten de duur van het opvolgingsproces in op 1,2 jaar terwijl uit onderzoek blijkt dat het gemiddeld bijna 4 keer zo lang duurt om een opvolging goed af te handelen: 4,3 jaar.

 

Wellenberg: “In veel gevallen kan dit worden toegewezen aan een gebrek aan bewustzijn. De Gemeente Groningen kan juist hierin een belangrijke rol spelen. Gezien de hoge leeftijd van eigenaren van de familiebedrijven die nog niet in overdracht zijn, zal het voor de Gemeente alleen nog maar belangrijker worden om te investeren in een betere bewustwording over dit proces. De Gemeente kan ondernemers bewust maken van de situatie en van de noodzaak tijdig te beginnen met de overdracht. Ook kan ze ondernemers ondersteunen door haar netwerk in te zetten.”

 

Eddy Bijleveld: “De presentatie van de studenten voor onze Directie Economische Zaken was helder, zeker en uitnodigend. We zijn zeer tevreden over hun inzet en houding en vooral ook over het meedenken om te komen tot een kwalitatief goed adviesrapport.”

 

Het onderzoek werd vanuit de Faculteit Economie en Bedrijfskunde begeleid door het innovatie expertisecentrum Vinci. Een vervolg op het succesvolle onderzoek wordt inmiddels verkend, onder meer aanvullend langjarig onderzoek, gerichte support voor familiebedrijven en een gezamenlijk evenement.

 

Benieuwd naar het volledige rapport of interesse om ook te sparren met jonge talenten? U kunt altijd een business case indienen waar onze student consultants zich over buigen. Na 10 weken ontvangt u een gedegen adviesrapport. Contactpersoon Rijksuniversiteit Groningen: Wijnand Aalderink, directeur Corporate Relations, Faculteit Economie en Bedrijfskunde m.w.aalderink@rug.nl, 050 3638207 of 06 53704821

==

Foto: Archief gic.nl