economie

19 mei 2018, 10:10

Onderwijs en praktijk stemmen beter af: contract op Zernike Campus Groningen

Onderwijs en praktijk stemmen beter af: contract op Zernike Campus Groningen

Op tal van gebieden is er sprake van meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ook in de zorg stemmen onderwijs en instellingen hun activiteiten meer op elkaar af.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een voorbeeld daarvan is de samenwerkingsovereenkomst die is ondertekend door ZINN en Hanzehogeschool Groningen.

 

De twee organisaties leggen hiermee vast dat zij gaan samenwerken op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Dit gebeurt binnen onderwijs, onderzoek en marketing. Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, en Wil Koopmans, directeur ZINN, ondertekenden de overeenkomst op de Zernike Campus Groningen.

 

ZINN en de Hanzehogeschool Groningen werken al geruime tijd samen en dat is nu vastgelegd in een convenant. De twee instellingen gaan intensiever samenwerken waardoor ze de maatschappelijke opbrengst van hun activiteiten vergroten. Het gaat om gezamenlijk onderzoek, projecten, honours- en stageprogramma’s, bij- en nascholing en uitwisseling van medewerkers.

 

ZINN is een organisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn voor ouderen in Groningen, Haren en Hoogezand. Kennis en innovatie staan hierbij hoog in het vaandel. Met de ondertekening van het convenant met de Hanzehogeschool Groningen kan ZINN deze speerpunten nog verder versterken.

 

Eén van de speerpunten van de Hanzehogeschool Groningen is Healthy Ageing. Door de ondertekening van het convenant met ZINN krijgt de onderwijsinstelling de mogelijkheid om binnen dit thema nog meer verbindingen te leggen tussen onderwijs, toegepast onderzoek en de beroepspraktijk.