economie

02 apr 2008, 09:09

Ondernemerstrefpunt moet onderwijs op bedrijfsleven laten aansluiten

Het college van B&W gaat samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de stad een ‘Ondernemerstrefpunt’ oprichten. Deze ontmoetingsplek is bedoeld om de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven te verbeteren, omdat bedrijven steeds meer moeite hebben met het vinden van gekwalificeerd personeel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het Ondernemerstrefpunt, dat gevestigd wordt aan de Rouaanstraat, wordt onder andere voorlichting gegeven, informatie verstrekt over verschillende stagevormen en worden vragers en aanbieders van stage- of werk-leerplaatsen bij elkaar gebracht.

Het Ondernemerstrefpunt wordt zelf ook als leerbedrijf opgezet. Studenten en leerlingen gaan het opzetten en bemannen. Daarnaast nemen adviseurs vanuit de onderwijsinstellingen plaats in het trefpunt en zal een onafhankelijke accountmanager bedrijven benaderen. In de pilot werken het Noorderpoortcollege, de Hanzehogeschool Groningen, de Onderwijsgroep Noord, de Christelijke Scholengemeenschap Groningen en Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs samen met de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost. Ook de Kamer van Koophandel en MKB Noord ondersteunen het project.