economie

28 feb 2003, 00:12

Ondernemers Platform: Noordrand Groningse binnenstad moet Goln Raand worden

Groningen is er de afgelopen tien jaar dankzij het plan Binnenstad Beter aanzienlijk fraaier en aantrekkelijker op geworden. Dat plan had vooral betrekking op het centrum van de binnenstad. Ondernemers uit de Ebbingestraat en wijde omgeving vinden dat het nu hoog tijd wordt om de noordrand van de binnenstad op te knappen. Deze omgeving heeft in potentie alles in zich om uit te groeien tot een ‘Goln Raand’. Maar dan moet er wel flink wat gebeuren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een en ander staat in de onlangs gepresenteerde nota ‘Hart voor Noord’. Deze is geschreven op gezag van het Ondernemersplatform CiBoGa. Dat is een samenwerkingsverband van ondernemersverenigingen Boterdiep en Bloemstraat, Korrewegwijk, Nieuwe Ebbingestraat, Groningen City Club en de Kamer van Koophandel.
De nota ‘Hart voor Noord’ van ondernemers , City Club en Kamer van Koophandel is een reactie op de nota ‘Hart inde stad’ waarin B&W haar toekomstplannen voor de binnenstad hebben ontwikkeld. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het Ondernemers Platform CiBoGa: ‘ ‘Al vijfenentwintig jaar zien we in de stad een enorme accentverschuiving in de zuidelijke richting. Het is tijd om ook eens goed te kijken naar het noorden van de stad, noordelijk van de Grote Markt. Het gaat ook om evenwicht in de stad’.
‘Zonder actief beleid en passende matregelen dreigt de ‘Goln Raand’ te gaan wegkwijnen. Zover mogen en moeten Groningers het niet laten komen. Ons collectief bezit ‘Groningen’ is zonder een florerend Goln Raand niet meer compleet’
Enkele maatregelen die er volgens de ondernemers genomen moeten worden om het gebied een krachtige economische impuls te geven:
· Omdat de Goln Raan niet echt tot de binnenstad behoort moeten goede autobereikbaarheid en parkeermogelijkheden gewaarborgd blijven. · In de Ebbbingestraat zou een ‘Ebbingeplein’ moeten worden ingericht. Dankzij zo’n plein ontstaat er voor de consument een soort rustpunt in deze langgerekte winkelstraat. Andere mogelijkheden om meert openbare ruimte te scheppen zijn een ‘Simplonplein’ of een ‘Korenplein’. · Het Platform stelt voor om een studie te doen naar hoogbouw tussen Nieuwe Ebbingestraat, Boterdiep en Bloemsingel. Markante hoogbouw kan als een hedendaagse toegangspoort tot het gebied worden beschouwd. · Tweerichtingsverkeer op de Boteringesingel. Op die manier hoeft uit het noorden komend autoverkeer met een bestemming richting Westersingel de Nieuwe Ebbingestraat of het Boterdiep niet te belasten, indien de auto via Boteringesingel en Nieuwe Boteringestraat zuidwaarts kan rijden. · Het Noorderstation kan als OV-knooppunt veel meer betekenis is krijgen dan het nu heeft.