economie

27 nov 2015, 10:10

Ondernemers binnenstad kunnen tot 4 december aanvraag indienen voor bijdragen Fonds Ondernemend Groningen

Ondernemers binnenstad kunnen tot 4 december aanvraag indienen voor bijdragen Fonds Ondernemend Groningen

Ondernemers in de binnenstad die betrokken zijn bij het organiseren van gezamenlijke projecten in het belang van de binnenstad, kunnen een aanvraag indienen voor steun via het Fonds Ondernemend Groningen. Dat meldt de Groningen City Club. (Lees verder)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tot vrijdag 4 december 2015 kunt u uw fondsaanvraag 2016 voor het Fonds Ondernemend Groningen indienen. Aanvragen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden en criteria, welke reeds eerder zijn vastgesteld.


De toewijzingscommissie bestaat uit een afvaardiging van het dagelijkse bestuur. Zij zal, in haar toekenning van de fondsgelden en de bepaling van de uiteindelijke hoogte van de toekenning rekening houden met onder andere de volgende aspecten:

  • Aantal aanvragen per straat / gebied;
  • Clustering van straten;
  • Aanvragen welke in de afgelopen jaren door eenzelfde organisatie / straat of gebied zijn ingediend en waaraan fondsgelden zijn toegekend;
  • De impact op de stad en de aansluiting en betrokkenheid met en van lokale ondernemers;
     

In tegenstelling tot eerdere jaren zal er GEEN bijeenkomst worden georganiseerd, waarin de verschillende voorstellen gepresenteerd dan wel toegelicht kunnen worden.


De leden van de Groningen City Club beslissen over alle ingediende aanvragen in de Algemene Ledenvergadering die gepland staat op 14 december 2015. Zij nemen het in de aanloop daarheen geformuleerde advies van de toewijzingscommissie als leidraad.

 

Na akkoord van de leden op de Algemene Ledenvergadering besluit Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen of de aanvraag correct is verlopen. Pas dan is het akkoord definitief.


Op de website van het Servicepunt Detailhandel Groningen staan (tijdelijk) de voorwaarden en criteria inclusief een uitgebreidere toelichting. Ook het aanvraagformulier is hier te vinden.
 

Belangrijke data:

  • 3 december 2015: Uiterlijke inleverdatum voor fondsaanvragen 2016
  • 14 december 2015: Algemeen Ledenvergadering en toekenning eerste 75% fondsgeld (Infrahuis – 19.15 uur)
  • Mei 2016; toekenning resterende 25% fondsgeld