economie

17 dec 2007, 22:10

Ondernemende Groningers in Raad van Toezicht IB-Groep

De minister van OCW heeft per 1 januari 2008 de heer mr. H. (Henk) Bosma en de heer drs. J.S.T. (Tjalling) Tiemstra RA benoemd als leden voor de Raad van Toezicht van de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). Zij volgen de heren F.I.A. (Frans) Lion en drs. W. (Wim) Mak op van wie de wettelijke zittingstermijn op die datum is verstreken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De heer Bosma is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Getronics, van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en van de Raad voor Volkgezondheid en Zorg.
In de voorgaande jaren was hij onder andere voorzitter Raad van Bestuur Pink Roccade en directeur Openbare werken Gemeente Amsterdam.


De heer Tiemstra is Chief Financial Officer en lid van de directie van Hagemeyer NV. In de jaren daarvoor was hij onder andere directielid bij de Hollandsche Beton Groep en Unilever.


Sinds 1 januari 1994 is de Informatie Beheer Groep een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Sinds die datum legt de IB-Groep voor wat betreft de eigen bedrijfsvoering verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt namens de minister van OCW toezicht op de hoofddirectie van de IB-Groep. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister van OCW. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn mevrouw drs. P.G. Boumeester, mevrouw M. de Boer en mevrouw drs.N. van der Meij.

De IB-Groep voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer, de aanmelding en plaatsing van eerstejaarsstudenten, de loting voor fixusopleidingen, diploma-erkenning en -legalisatie, en de organisatie van examens. Voor de ministeries van Justitie en VROM voert de IB-Groep activiteiten uit op het gebied van het inburgeringsbeleid.