economie

05 nov 2007, 16:04

Ondernemend Groningen massaal naar Promotiedagen Bedrijfsleven in Martiniplaza

‘Tout’ ondernemend Groningen is dinsdag 6 en woensdag 7 november te vinden op de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord Nederland in Martiniplaza. Nou, ja: uiteraard zijn niet alle ondernemers er deze twee dagen aanwezig, maar feit is wel dat deze zakenbeurs een zeer belangrijk sociaal en zakelijk evenement is. Er worden dan ook 30.000 bezoekers verwacht, niet alleen uit Groningen, maar ook uit Drenthe en Friesland. Veel standhuders laten er hun nieuwste producten zien.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maar ook zullen de ondernemers er bijpraten met bestaande relaties, zoeken naar nieuwe mogelijkheden, naar nieuwe klanten en leveranciers en zich op de hoogte stellen van de nieuwste trends en ontwikkelingen.


Met 700 standhouders is organisator Paul Elzinga Promotions verzekerd van een volgeboekte beursvloer. Ook de congresruimtes waarover Martiniplaza beschikt, zijn doorlopend bezet met een groot aantal interessante bijeenkomsten.


Dit jaar nemen internationaal zakendoen en maatschappelijk ondernemen een bijzondere plaats in op de beurs.


Noordelijke Ontwikkelings As en Noordwest-Duitsland


Op het, door SNN geïnitieerde, Nordconnect Plein, kunnen ondernemers zich oriënteren op de mogelijkheden die de Noordelijke Ontwikkelings As (NOA) het bedrijfsleven biedt. Op het plein zoeken delegaties uit landen en regio's aan de NOA de dialoog met bedrijven en instellingen uit Noord-Nederland. Er worden afgevaardigden verwacht uit Rusland, Finland, Zweden, de Baltische staten, Polen en Duitsland. Ondernemers kunnen ondermeer kennismaken met de Nederlandse ambassadeurs uit de verschillende landen. Daarnaast is er weer een ruime vertegenwoordiging van bedrijven, overheden en instellingen uit Noordwest Duitsland. De Groningse partnerstad Oldenburg vult met een aantal ondernemers een plein in waarin innovatie, service en toerisme centraal staan.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is meer dan een modegril. Veel bedrijven laten op de beurs zien rekening te houden met mens en maatschappij, duurzaamheid en milieu.
De deelname aan ‘de Groningse Beursvloer' op de tweede beursdag onderstreept dit nog maar eens. Maatschappelijke organisaties proberen het eens te worden met bedrijven over het uitwisselen van vrijwilligerswerk. Zo worden kunnen interessante en kostbare matches gemaakt worden. Wie zijn kennis over Maatschappelijk Ondernemen wil vergroten en uitwisselen kan één van de bijeenkomsten bezoeken, zoals de Kwaliteitsdag Noord Nederland, een MVO-High Tea en ‘Cijfers & Trends'.
Hiermee is het programma nog niet compleet. 20 gemeentelijke pleinen, thema's als ‘Stijlvol Ondernemen' en ‘Werk en Training', de FC Groningen Businesslounge, het RTV Noord Mediaplein, de uitreiking van de ‘FD Gazellenawards'. De Promotiedagen mag zich met recht weer hét zakelijk centrum van Noord- Nederland noemen.