economie

19 dec 2002, 00:12

Ondanks stagnatie: nog steeds discrepantie op Groningse arbeidsmarkt

Hoewel de economie stagneert, bestaat er nog steeds een discrepantie tussen vraag en aanbod op de Groningse arbeidsmarkt. Dat constateert de provincie Groningen in haar jaarprogramma Arbeidsmarktbeleid 2003.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoewel de economie stagneert, bestaat er nog steeds een discrepantie tussen vraag en aanbod op de Groningse arbeidsmarkt. Dat constateert de provincie Groningen in haar jaarprogramma Arbeidsmarktbeleid 2003.
De provincie Groningen richt zich in haar arbeidsmarktbeleid volgend jaar op verschillende doelgroepen, zoals (langdurig) werklozen, arbeidsgehandicapten en asielzoekers. Het uitgangspunt bij alle projecten blijft wel de vraag van het bedrijfsleven. Hoewel de economie stagneert, bestaat er nog steeds een discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
‘Het is daarom belangrijk om deze groep werklozen te blijven bemiddelen naar een nieuwe baan. Daarnaast beschouwt de provincie het als een uitdaging om nieuwe doelgroepen, zoals herintreders en niet-uitkeringsgerechtigden, te bemiddelen naar vacatures’, aldus de provincie. Die werkt in haar beleid samen met andere partijen, zoals gemeenten, Centrum voor werk en inkomen, brancheorganisaties en sociale partners.