economie

14 mei 2008, 08:08

Omstreden super-varkenshouderijen toch toegestaan in Uithuizen

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft milieuvergunningen verleend voor de vestiging van twee varkens-houderijen in de gemeente Eemsmond. De provincie is verplicht deze vergunningen te verlenen, omdat er juridisch geen houdbare gronden zijn om deze te weigeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In april 1997 zijn bij de gemeente Eemsmond bouw- en milieuvergunningen aangevraagd voor varkenshouderijen aan de Emmaweg en Lauwersdwars- weg in Uithuizen. De aanvragen om bouwvergunningen voor de twee bedrijven moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan dat geldig is op het tijdstip van de indiening van de bouwaanvragen. Dit bestemmingsplan sluit vestiging van varkenshouderijen op de betreffende locaties niet uit. Deze aanvragen zijn daarom door de gemeente in behandeling genomen. Door een tussentijdse wijziging in de wet is de provincie verplicht de aanvragen af te handelen.

Toetsing vergunning
Belangrijke aspecten van de vergunning zijn getoetst aan recente wetten en regels. Slechts een beperkt aantal aspecten (o.a. de stankwetgeving) is getoetst aan regels die golden op het moment van de aanvraag. Dit is voorgeschreven in het overgangsrecht dat bij de wijziging van de regelgeving in kwestie is vastgesteld.