economie

23 mei 2011, 08:08

Noorder Pers Sociëteit over berichtgeving 12-jarig Gronings meisje dat zwanger werd

De Noorder Pers Sociëteit organiseert maandag 23 mei een bijeenkomst voor noordelijke journalisten en mensen in de communicatie en pr naar aanleiding van de berichtgeving over het 12-jarige Groningse meisje dat zwanger werd na misbruik door haar vader.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het zal je maar gebeuren als schooldirecteur. Een van je leerlingen raakt op haar twaalfde zwanger en ze bevalt nota bene tijdens een schoolexcursie. Verontruste ouders worden middels een brief ingelicht en het nieuws ligt daarmee op straat. Niet veel later verdringen de cameraploegen zich rond de school. Leerlingen worden geïnterviewd en zelfs via Twitter benaderd. Hoe ga je als school om met zoiets? Hoe voorkom je dat leerlingen worden belaagd door journalisten, of is dat niet te voorkomen? En hoe handelde de school in deze zaak? Veel journalisten beklaagden zich erover dat geen enkele instantie het voortouw nam. Had er geen persconferentie moeten worden gegeven?
Deze kwesties komen aan de orde tijden de discussiebijeenkomst ‘Als de ratten komen’ op maandag 23 mei.

Schooldirecteur Wim Moes vertelt hoe hij het drama rond de twaalfjarige moeder, leerling van zijn school, beleefde. Hans Siepel, expert op het gebied van crisiscommunicatie, legt uit hoe een school in zo'n geval het beste kan handelen. Journalisten vertellen hoe zij tegen de zaak aankijken. Gespreksleider is zoals Goos de Boer van RTV Noord.


De Noorder Pers Sociëteit vindt ditmaal wederom plaats in de Hanzesociëteit aan de Oude Boteringestraat 19 in Groningen.

Iedereen kan aan de discussie deelnemen, zowel binnen als buiten de zaal door middel van Twitter. Op Twitter kunt u participeren door #noorderpers in uw tweet te zetten.