economie

20 feb 2013, 10:10

Noordelijke ondernemers gematigd positief

Uit de januaripeiling van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) door de Kamer van Koophandel Noord blijkt dat ruim de helft van de bedrijven (53 procent) een gelijkblijvende omzet verwacht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 15 procent van de noordelijke ondernemingen verwacht een stijging en krap een derde (32 procent) verwacht een daling.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De daling wordt voor een groot deel gekleurd door het sombere perspectief voor de bouw. ‘Het gaat voornamelijk om bedrijven met vijf of meer medewerkers’, licht Eric Jansen, directeur Kamer van Koophandel Noord-Nederland, toe.’Voor zowel de investeringsplannen, als voor de gerealiseerde winstgevendheid zijn de verwachtingen in mineur.’ ‘Overigens’, zo vult Jansen aan, ‘zijn de verwachtingen bij lange na niet zo droevig als op het dieptepunt in 2009, terwijl de export op peil blijft.’

Mogelijkheden over de grens

Uit de verwachtingen blijkt dat de industrie de omzet enigzins op niveau houdt door te exporteren. Over de grenzen kijken, kan dus heel lonend zijn. Vandaar dat de Kamer van Koophandel Noord marktoriëntatiereizen organiseert. Zoals binnenkort naar naar Nizhny Novgorod en St. Petersburg. ‘Deze reizen kunnen ondernemers de meerwaarde van de export laten zien’, aldus KvK-directeur Jansen. ‘Ook in andere gebieden, ik noem Duitsland, Scandinavië en China, liggen tal van mogelijkheden. Wij ondersteunen het MKB om zeker in deze tijden, die mogelijkheden te onderzoeken en op nieuwe markten in te spelen’, besluit Jansen.