economie

27 mrt 2008, 09:09

Noordelijke gemeenten tekenen energieakkoord

Gemeenten in Drenthe, Groningen en Friesland en ondertekenen hebben deze week het Energieakkoord Noord-Nederland. De 64 gemeenten streven ernaar de energieregio van Nederland en Noordwest-Europa te zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Doel is dat het rijk, de provincies en de gemeenten samen aan de slag gaan om klimaat- en energiedoelstellingen in de praktijk uit te voeren. De thema’s in het akkoord zijn onder meer energiebesparing in de bebouwde omgeving, duurzame energie en biotransport-brandstoffen.