economie

06 jul 2007, 00:12

NOM wil jonge ondernemers wijzen op financieringsmogelijkheden

De N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) in Groningen wil nieuwe, vaak jongere directeuren wijzen op de mogelijkheden die het te bieden heeft voor het verstrekken van financieringen. De NOM wil dat doen omdat het merkt dat er de afgelopen jaren bij veel noordelijke bedrijven een nieuwe, jonge lichting directeuren is aangetreden die minder goed weten wat de NOM precies te bieden heeft. Dat meldde hoofd financiering en plaatsvervangend directeur van de NOM, K. Keestra, bij de presentatie van de jaarcijfers over 2006.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit die jaarcijfers blijkt dat het steeds beter gaat met de Noordelijke economie, en ook de NOM zelf maakte een winst van 2,7 miljoen. Maar door het feit dat het zo goed ging, in 2006, met de noordelijke economie, waren banken over het algemeen vrij gemakkelijk met het verstrekken van leningen.
Daardoor heeft de NOM in 2006 voor 11,4 miljoen euro aan risicodragend kapitaal verstrekt. Dat was minder dan de beoogde 20 miljoen. ‘We hebben dus wat minder voor de bedrijven kunnen doen op dit gebied dan we hadden gewild. Maar dit jaar zal dat vast veranderen want je merkt dat de banken nu al minder snel een krediet verstrekken dan tot voor kort’, aldus de plaatsvervangend directeur.
Maar ook gaat de NOM dus zelf ook nadrukkelijker aan de weg timmeren, omdat de generatie directeuren die nog precies weet wat de NOM allemaal doet voor de noordelijke economie, nu langzaam maar zeker aan het afzwaaien is.