economie

01 jul 2014, 11:11

NOM: ‘Nieuwe kansen voor Eemsdelta’

Er dienen zich nieuwe kansen aan voor de economie van de Eemsdelta.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het zijn misschien wat lastiger tijden voor de chemie in de Eemsdelta, en ook de sluiting van Aldel was ingrijpend. Maar met de Eemshaven gaat het goed: dankzij de offshore windindustrie is er weer veel nieuwe activiteit. En ook voor de rest van de Eemsdelta, rond Delfzijl en Appingedam zijn er nieuwe kansen. Dat betoogt Sander Oosterhof, manager investeringsbevordering, bij de NOM-investeringsmaatschappij. Hij zegt dit in een bijdrage aan een website over de economie van de Eemsadelta, Eemsdelta.nl

 

Wat de Eemshaven betreft stelt Sander Oosterhof vast dat de bouwactiviteiten voor de nieuwe elektrische centrales langzamerhand worden afgerond, maar dat er inmiddels al veel nieuwe activiteiten zijn rond de offshore windindustrie. Vanuit de Eemshaven worden veel activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de bouw en het onderhoud van de windmolens in de Noordzee.

 

‘Ik verwacht dat daar nog meer bij zal komen en dat is uiteraard een hele positieve ontwikkeling. Daar komt bij dat er ook belangstelling is voor de vestiging van datacenters. En dan komen er misschien ook nog andere nieuwe initiatieven bij, zoals het plan voor “power to gas” van Energy Valley. Daarnaast wordt er gesproken over een LNG-terminal. Allemaal interessante ontwikkelingen’, zo betoogt Oosterhof.

 

Delfzijl en Appingedam

 

Meer in de richting van Delfzijl en Appingedam is het op het eerste gezicht ‘een lastiger verhaal’, zegt Oosterhof. Op het Chemiepark Delfzijl bijvoorbeeld gaat het moeizaam. ‘Gelukkig worden er wel weer interessante plannen gemaakt, zoals voor vergroening van de chemie. De commissie Willems heeft geadviseerd daar een versnelling in aan te brengen. Ook is het goed dat een clustercommissaris (oud-AKZO Nobel directeur René Scheffers) is benoemd om te kijken hoe er uitvoering gegeven kan worden aan de aanbevelingen van de commissie Willems’.

 

‘Een ander interessant initiatief is het leggen van een buisleidingenzone van de Eemshaven naar Delfzijl. Tot slot zijn er de kleinere bedrijvenparken, zoals Fivelpoort. Ik denk dat die parken interessant zijn voor toeleveranciers van bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl. Die willen vast wel een beetje in de buurt zitten, op zo’n kleiner bedrijventerrein dus’.

 

Alles overziend – de actuele ontwikkelingen en de plannen – zegt Oosterhof dat hij ‘redelijk positief’ is over de economie van de Eemsdelta. ‘Daar komt bij dat de neuzen van bestuurders en ondernemers in dezelfde richting staan. Er is sprake van een goede samenwerking.’

 

Het volledige artikel op:

 

 http://www.eemsdelta.nl/eemsdelta/nieuws_42105/item/nom-anieuwe-kansen-voor-eemsdeltaa_33869.html