economie

14 mei 2013, 11:11

NOM maakt winst van € 4,2 miljoen over 2012

De NOM had in 2012 een dynamisch jaar. De economische situatie was en is zorgelijk, hetgeen invloed heeft op alle activiteiten van de NOM. Desondanks heeft de NOM het jaar financieel af kunnen sluiten met een positief resultaat van € 4,2 miljoen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Een resultaat waar wij blij mee zijn zeker gezien de economisch moeilijke tijden’, aldus de NOM. Het investeringsvolume is blijven steken op € 2,9 miljoen. Dit is gelegen in de kwaliteit en de haalbaarheid van de businessplannen, de economische situatie in het algemeen en de moeizame marktsituatie ten aanzien van financieringen, waardoor het realiseren van noodzakelijke cofinanciering moeilijk is.

NOM Finance


NOM Finance heeft in 2012 een positief bedrijfsresultaat van € 5,1 miljoen behaald als gevolg van rentebaten, uitgekeerde dividenden en resultaten uit verkopen van participaties. Ondanks de economische situatie heeft een aantal bedrijven uit onze portefeuille uitstekend gepresteerd. Dit uit zich onder andere in genoemde dividendopbrengsten en in de vaststelling dat een exit naar een strategische marktpartij ook in de huidige tijd tot de mogelijkheden behoort.

NOM InvesteringsBevordering (Foreign Direct Investment)

In 2012 werd door bedrijven mede door de inspanning van NOM InvesteringsBevordering voor € 124 miljoen in Noord-Nederland geïnvesteerd waarmee 306 arbeidsplaatsen werden gecreëerd of behouden. Dit is het resultaat van acht succesvolle projecten. Het aantal arbeidsplaatsen en het investeringsniveau was lager dan verwacht.

Belangrijkste oorzaak hiervan is dat bedrijven een langere doorlooptijd hebben voor hun investeringsprojecten. Investeerders bekijken meer locaties, vragen meer informatie en stellen beslissingen vaker uit dan in de jaren voor 2009. De proactieve manier waarop we de acquisitie in de afgelopen jaren hebben opgezet heeft opnieuw tot een hoog aantal nieuwe leads (69) geleid. Het is de verwachting dat we daar dit jaar de vruchten van gaan plukken door een aantal mooie projecten positief af te ronden.