economie

22 feb 2008, 09:09

NOM investeert in innovaties in medische technologie en microbiologie

De in Groningen gevestigde Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) gaat investeren in innovaties in medische technologie en microbiologie in Heerenveen. De NOM verstrekt risicodragend kapitaal aan de Massolt Groep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Massolt Holding BV is een beheersmaatschappij die het management voert over drie technologiebedrijven in Heerenveen. Binnen deze ondernemingen zijn in de afgelopen jaren diverse nieuwe producten ontwikkeld. Met een financiële injectie vanuit de NOM wordt het voor de Massolt Groep mogelijk om twee van deze producten versneld op te markt te introduceren.

Op dit moment zijn er – naast de beide MT leden – zeven mensen binnen de groep werkzaam. Met de beoogde groei van activiteiten zal dat in de komende jaren verder toenemen.

De drie ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Massolt groep zijn:

Testprint BV


De oudste onderneming is Testprint BV. Toen Testprint BV in de periode 1996 – 2003 diverse nieuwe test methoden en apparatuur ontwikkelde, verschafte de N.V. NOM aanvullende risicodragende financiering om deze innovaties mogelijk te maken. De onderneming levert inmiddels in meer dan 100 landen laboratorium- apparatuur voor het testen van de kwaliteit van inkt en papier. Belangrijke afnemers hierbij zijn (inter)nationale banken en drukkerijen van waardepapieren.

2thepoint-innovation BV
Deze onderneming werd opgericht in 2002 met het doel om een dienstverleningsconcept aan te bieden in de realisatie van innovaties voor derden. Met deze formule overbrugt het bedrijf de kloof die kan ontstaan tussen de technische ontwikkelfase en de productie van complexe apparatuur. De kern van 2thepoint-innovation BV wordt gevormd door een succesvol mechatronisch ontwikkelteam.

Eind december 2007 leverde 2thepoint-innovation BV twee prototypen uit van een geheel nieuw product, de “Aquascope”. De “Aquascope” is een autonoom werkend en volledig geautomatiseerd apparaat waarmee de bacteriologische verontreiniging van water in korte tijd kan worden vastgesteld. De initiatiefnemer van dit project is de firma Bioexplorer BV. Deze heeft een deel van de ontwikkeling ondergebracht bij Van Hall Larenstein te Leeuwarden en 2thepoint-innovation BV. Daarnaast verzorgt 2thepoint-innovation BV de productie en assemblage.

Intelligent Biosignals BV
De derde onderneming in de groep is de firma Intelligent Biosignals BV. Eind december 2007 leverde 2thepoint-innovation BV aan dit bedrijf de “DIPHA”, een nieuw product voor de medische wetenschap.
De DIPHA is in combinatie met speciaal ontwikkelde software in staat om elektrische signalen van spier, hart- en hersenactiviteit op te vangen, om vervolgens voorspellingen te doen over het verloop van een ziekte of hoe de patiënt op een bepaalde medicatie zal reageren. Dit proces vereist normaliter een langdurige “monitoring” van de patiënt. Met de DIPHA is een methode ontwikkeld, waarmee bepaalde ingrijpende en vervelende klinische onderzoeken veel patiëntvriendelijker kunnen worden uitgevoerd.

N.V. NOM
Ook voor het verder brengen van deze innovaties zocht eigenaar Peter Massolt de NOM weer op. “Wij hadden beide innovaties bijna geheel zelfstandig bekostigd, weliswaar met subsidies van Syntens en de Provincie Fryslân. Toch bleek het noodzakelijk om nog dat extra zetje in de rug te krijgen. Het aantrekken van extra risicodragend kapitaal was gewenst. Bij de N.V. NOM vonden we wederom de juiste expertise en professionele benadering waar we in het verleden al goede ervaringen mee hadden opgedaan”, aldus Peter Massolt.


De NOM verstrekt risicodragende financiering en participeert in Noord-Nederlandse bedrijven, biedt begeleiding bij investeringen, subsidies en locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. De NOM heeft circa € 100 miljoen geïnvesteerd in ruim 130 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Fryslân of Drenthe.