economie

15 apr 2008, 09:09

NOM Finance stelt risicodragend kapitaal beschikbaar aan Bekent Internet Marketing

NOM Finance, onderdeel van de N.V. NOM, stelt risicodragend kapitaal beschikbaar aan BekenT in Groningen. BekenT gebruikt dit kapitaal voor de groei van de in 2007 gestarte onderneming.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

BekenT is een nieuwe en vernieuwende onderneming die zich bezighoudt met online marketing op strategisch niveau. Inmiddels gelooft 97% van de Nederlanders in de kracht van het internet. Ook ondernemingen oriënteren zich steeds meer op het vlak van online marketing. Toch blijkt in de praktijk de toepassing van diverse online marketing oplossingen erg lastig te zijn. BekenT heeft zich vanuit ervaring gespecialiseerd op dit gebied. Hierbij staan de volgende kernwoorden voor de onderneming centraal: authenticiteit, creativiteit en resultaat.

NOM Finance over deze participatie: “Schelte Meinsma heeft inmiddels een naam opgebouwd, hij is een ondernemer met zeer originele ideeën en concepten voor effectief gebruik van internet. Niet voor niets heeft hij vorig jaar voor één van zijn opdrachten de DODO award gekregen. Toen hij bij ons kwam met de vraag of wij de verdere groei van BekenT, de onderneming waarin hij zijn activiteiten heeft ondergebracht, wilden financieren, hebben wij daar meteen serieus naar gekeken. Het resultaat daarvan is deze participatie.”

Schelte Meinsma over de samenwerking met NOM Finance: “Voor de groei van de organisatie zocht ik naar externe financieringsmogelijkheden. Samen met mijn financieel adviseurs heb ik diverse financiële instellingen, waaronder banken, benaderd en diverse gesprekken gevoerd. Mijn conclusie was al vrij snel dat NOM Finance de meest geschikte partij voor mij was. Met een betrouwbaar imago en een transparante aanpak is de keuze gemaakt voor de NOM. In de praktijk blijkt dit nu ook al, er wordt op een frisse, degelijke en ondernemersgerichte wijze gewerkt.”

BekenT

BekenT is een creatieve en strategische onderneming op het gebied van strategische Internet Marketing. Met eigen visie en veel ervaring adviseert en traint BekenT ondernemingen die daadwerkelijk resultaat willen halen uit Online Marketing. Naast advies en training doet BekenT ook veel onderzoek naar en maakt analyses voor het toepassen van de juiste internetmarketing strategie. Daarbij speelt ook de grafische- en technische ontwikkeling van deze strategische online concepten een belangrijke rol.

BekenT heeft de capaciteit in huis om ook dit te realiseren met eigen multimedia vormgevers en programmeurs. Behalve online concept ontwikkeling voor opdrachtgevers profileert BekenT zich ook met het ontwikkelen van eigen unieke online concepten. Deze online concepten worden óf zelf doorontwikkeld en vermarkt óf juist strategisch ingezet voor geïnteresseerde opdrachtgevers.

NOM Finance

NOM Finance is onderdeel van NV NOM en is een betrokken investeerder die investeert in kansrijke ondernemingen. Daarbij gaat de betrokkenheid van NOM Finance verder dan alleen het verstrekken van risicodragend vermogen. NOM Finance zet haar kennis en ervaring en haar contacten met financiers en adviseurs actief in voor de ondernemingen in haar portefeuille. NOM Finance zoekt naar investeringsmogelijkheden in startende en groeiende ondernemingen en in ondernemingen waar opvolging of overname aan de orde is. (investeringsrange €100.000,- tot € 4,5 mln.). NOM Finance heeft circa € 100 miljoen geïnvesteerd in ruim 130 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Fr┼Ěslan of Drenthe.