economie

30 mei 2008, 09:09

Nieuwe website moet Breedband Groningen stimuleren

De provincie groningen heeft een nieuwe website gelanceerd die het gebruik van het nieuwe glasvezelnetwerk, dat nu nagenoeg klaar is, moet stilmuleren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook het bedrijf Clear Mind IT Consultancy is hiervoor ingeschakeld.
Clear Mind gaat het bedrijfsleven, zorginstellingen en scholen voorlichten over de kansen en mogelijkheden die Breedband Groningen biedt. Ook op de nieuwe website www.breedbandgroningen.nl kunnen geïnteresseerden informatie vinden over het nieuwe glasvezelnetwerk.
In eerste instantie richt de aandacht zich op het aansluiten van bedrijven-terreinen en individuele bedrijven. Daarna komen scholen en zorginstel-lingen als ziekenhuizen, apotheken, huisartsen en verzekeraars aan bod.

De voordelen voor ondernemingen bij de overstap naar breedband liggen in kostenbesparingen, betere onderlinge samenwerking, mogelijkheden tot innovatie en hogere kwaliteit van dienstverlening (zoals het verlenen van zorg, verhuur en onderhoud van woningen, nieuwe diensten aanbieden).
Kostenbesparingen zijn mogelijk voor telefonie, internet en beveiliging. Daarnaast biedt glasvezel mogelijkheden voor professionelere bedrijfsautomatisering.

Omdat het huidige aanbod van kabelinternet en DSL onvoldoende is om de sterk groeiende vraag naar meer bandbreedte te kunnen bedienen, is de provincie Groningen in 2004 gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk Breedband Groningen. Het netwerk is opgedeeld in vijf gebieden: Reitdiep, Eemsdelta, Gorecht, Veenkoloniën en Oost-Groningen. Vier van de vijf ringen zijn inmiddels aangelegd. Op dit moment wordt de laatste ring in Oost-Groningen gerealiseerd. Als deze ring klaar is ligt er in de hele provincie glasvezelinfrastructuur en is Breedband Groningen gereed.