economie

26 feb 2018, 15:03

Nieuwe subsidieronde Groningse ondernemers voor hernieuwbare energie

 Nieuwe subsidieronde Groningse ondernemers voor hernieuwbare energie

Heeft u als ondernemer of non-profit instelling plannen om hernieuwbare energie te produceren? Maak dan dit voorjaar kans op de subsidie ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’.(SDE+). Ondernemersvereniging VBZO wijst er op dat u uw aanvraag nu al in concept klaar kunt zetten, zodat u deze op 13 maart meteen ’s morgens om negen uur kunt indienen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn zes categorieën in de SDE+ regeling: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. Het budget voor de SDE+ voorjaar 2018 is € 6 miljard.

 

Al in concept

 

Nu al kunt u SDE+ subsidieaanvraag in concept klaarzetten. U kunt deze subsidieaanvraag vervolgens officieel indienen vanaf dinsdag 13 maart, ’s morgens om 9.00 uur.

Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig en juist is. Want alleen complete aanvragen nemen de overheid in behandeling. Tip: gebruik de Handleiding en het Model haalbaarheidsstudie SDE+ op mijnrvo.nl.