economie

10 jun 2013, 17:05

Nieuwe plannen voor ‘energieke Zernike Campus’ Hanzehogeschool Groningen

Er zit beweging in de Zernike Campus Groningen. De samenwerkende partijen (met als hoofdpartners de gemeente en provincie Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit, VBGW en UMCG)  willen de campus energieker maken. Dat wil zeggen: er komt nieuwbouw voor Energy Academy Europe, huisvesting voor jongeren en mogelijk aardwarmte.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De afgelopen tijd is er het nodige gebeurd op de Zernike Campus Groningen. Er is een start gemaakt met parkmanagement en inmiddels wordt gewerkt aan een huisstijl, gezamenlijk groenonderhoud en bewegwijzering op de campus zelf, maar ook op de ringweg. Daarnaast gaan kennisuitwisseling, netwerkvorming en ontmoetingsfunctie een belangrijk onderdeel uitmaken van het parkmanagement.

 

Toekomstplannen

 

Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere gesproken over de bouw van de Energy Academy Europe, de uitbreiding van EnTranCe en plannen voor jongerenhuisvesting, Ook komen de nieuwe plannen op het gebied van horeca en een plan voor een proefboring naar geothermie aan de orde.