economie

23 mei 2017, 10:10

Nieuwe ondernemersideeën ontstaan tijdens bijeenkomsten in Innovatiewerkplaats Groningen-Zuid

Nieuwe ondernemersideeën ontstaan tijdens bijeenkomsten in Innovatiewerkplaats Groningen-Zuid

In Groningen Zuid worden er sinds kort vanuit de innovatiewerkplaats Helpman/De Wijert vernieuwende initiatieven ontplooit door gevestigde en startende ondernemers. Er zijn zeer veel ondernemers in Zuid die rondlopen met goede ideeën, en dankzij de innovatiewerkplaats kunnen die nu ook verder gebracht worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de Innovatiewerkplaats worden bijeenkomsten georganiseerd met als doel die partijen bij elkaar te brengen die nodig zijn om de ondernemersideeën van de grond te krijgen. De gemeente, Hanzehogeschool, Terra College en Onderneem ‘t zijn hier bij betrokken. Uiteindelijk draait het er om dat de juiste partijen elkaar fysiek kunnen ontmoeten, om nieuwe verbindingen of samenwerking tot stand te brengen, kennis te delen of op te doen. Dit zou zelfs een voorloper kunnen zijn van een meer intensievere vorm van samenwerking tussen deze partijen.

Om de zes weken vinden er bijeenkomsten plaats en tussentijds worden de ideeën verder uitgewerkt. Ondernemers die hier meer van willen weten of mee willen doen, kunnen zich aanmelden voor de eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 21 juni in de Innovatiewerkplaats aan de Van Schendelstraat 9 te Groningen. Vragen hierover of aanmelden kan via info@innovatiewerkplaatsgroningenzuid.nl.