economie

09 okt 2018, 05:05

Nieuwe lector Healthy Ageing and Public Health Hanzehogeschool

Nieuwe lector Healthy Ageing and Public Health Hanzehogeschool

Fons van der Lucht wordt komende donderdag geïnstalleerd als lector Healthy Ageing and Public Health aan de Hanzehogeschool Groningen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De komende 30 jaar neemt het aantal mensen dat ouder is dan 65 in Nederland met 1,5 miljoen toe. En een kwart van de bevolking is in 2040 ouder dan 65 jaar. Dit brengt uitdagingen met zich mee zoals stijgende zorgkosten, want veel ouderen met chronische aandoeningen en complexe (multi-)problematiek wonen thuis. Vanuit zijn functie zal Van der Lucht onder andere onderzoeken wat we kunnen doen om ouderen gezond en vitaal te houden, en hoe er voorkomen kan worden dat ouderen (onnodig) in de zorg belanden.

Fons is in 1964 geboren en is socioloog. Hij werkt sinds 1998 bij het RIVM en is sinds april dit jaar lector aan de Hanzehogeschool Groningen. Bij het RIVM heeft hij uiteenlopende functies vervuld op het terrein van de publieke gezondheid. Voorafgaand aan het RIVM, werkte Fons bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1992 promoveerde op het onderwerp sociale ongelijkheid en gezondheid bij kinderen. Rode draad in zijn loopbaan is het toepassen van kennis door goed aan te sluiten bij vragen uit de praktijk.