economie

28 feb 2002, 00:12

Nieuwe aanpak levert Groningse Kamer van Koophandel meer bekendheid op

Kamer van Koophandel Groningen zegt de afgelopen vier jaar meer bekendheid te hebben verkregen bij het bedrijfsleven. De toegenomen bekendheid zou het gevolg zijn van de Wet op de Kamers van Koophandel 1997, die op 1 januari 1998 van kracht werd. Die wet behelst het maken van een jaarlijks activiteitenplan, dat aansluit op de begroting voor dat jaar, en het voorleggen van dat conceptplan aan de achterban, het bedrijfsleven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Kamer van Koophandel zegt naast meer bekendheid, ook meer draagvlak te hebben verkregen in het bedrijfsleven. De regiobijeenkomsten, die de Kamer jaarlijks in september organiseert om met ondernemersverenigingen te overleggen, krijgen een ‘nieuwe stijl’ aangemeten. Zo hoopt de Kamer van Koophandel een nog beter contact te krijgen met ondernemers-, handels- en winkeliersverenigingen. Behalve de jaarlijkse vergadering wil de Kamer onder anderen nieuwsbrieven rondsturen en deelnemen aan bijeenkomsten van ondernemersverenigingen.