economie

14 apr 2016, 10:10

Nieuw platform in Groningen selecteert sollicitanten op basis van talent en passie: ‘ZelfaanhetWerk’

Nieuw platform in Groningen selecteert  sollicitanten op basis van talent en passie: ‘ZelfaanhetWerk’

Groningen is de eerste stad in Nederland waar een nieuw ontwikkeld, veelbelovend ‘Top Talent platform’ uitvoerig zal worden getest. Het bijzondere van dit platform  is dat mensen er worden geselecteerd niet uitsluitend op basis van hun competentie, maar vooral ook op basis van hun passie en gedrevenheid. Ze moeten daarvoor een zogenaamd ‘Slim CV’ invullen, een combinatie van een persoonlijke beschrijving, werk- en leerervaring en testuitslagen.  

 ‘Zelfaanhetwerk.nl’ is de naam van deze nieuwe website, die bedrijven moet helpen aan gemotiveerde en geïnspireerde werknemers. Dat betekent voor werkgevers dat de kans op een duurzame relatie met een werknemer wordt vergroot, en voor de werknemer dat deze een baan kan vinden echt naar zijn of haar hart.  Door middel van korte tests komen werkzoekenden er achter wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat zegt meer dan enkel een papiertje met het schooldiploma, aldus de makers.

 


 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Ons systeem is ontwikkeld in Eindhoven, maar Groningen wordt de eerste stad waar er echt serieus mee zal worden geëxperimenteerd . Mensen die op zoek zijn naar een baan – of naar een nieuwe baan- kunnen op onze site enkele testen invullen. Zo is er een “passietest”, die zal leiden tot een “passieprofiel”, dat iets zegt over de vraag of je bijvoorbeeld een mensen-mens bent of een dingen-mens’, vertelt Marleen Koning. Zij is arbeids- en organisatiepsycholoog en projectleider bij “Zelf aan het Werk”.

Een tweede onderdeel betreft een test voor “kracht”: door te reageren op 52 stellingen geeft het systeem antwoord op de vraag wat voor persoonstype iemand is.

Een derde test is de “weerbaarheidstest”: daarmee wordt gekeken naar de competenties van iemand op de arbeidsmarkt. Het systeem komt ook met tips voor een verdere opleiding.

‘Dankzij deze testen kan het systeem op zoek gaan naar vacatures die bij de kandidaat passen. En als er volgens het systeem interessante “matches” zijn, dan komt de vacature naar de kandidaat, en zorgt het systeem er voor dat ook de ondernemer die de vacature had opgegeven een melding krijgt.

De initiatiefnemer van Zelf aan het Werk is de stichting Maatschappelijke Coalitie. Deze stichting streeft naar een duurzame samenleving waarin iedereen meedoet

Dat het systeem in Groningen kan worden ingezet is mede te danken aan de gemeente Groningen. ‘Wij vinden het erg interessant omdat mensen er sterk in worden gestimuleerd om hun eigen baan te zoeken, vanuit hun eigen kracht .Wij hebben binnen de gemeente Groningen steeds meer als uitgangspunt dat mensen weerbaar worden en voor zichzelf zorgen, en het systeem ‘Zelf aan het werk’ past heel goed bij onze gedachten over zelfredzaamheid’. Daarnaast willen we ook mensen met een uitkering laten profiteren van de kansen op de arbeidsmarkt, vertelt Astrid Hendriks, projectleider bij de gemeente Groningen en sinds 1 februari betrokken bij het project.

De initiatiefnemers zien de nieuwe voorziening als een geheel nieuw hulpmiddel; niet ter vervanging van- maar als aanvulling op het bestaande systeem werk.nl

De pilot in Groningen duurt tot het eind van het jaar. Inmiddels zitten al 130 bedrijven in het systeem, maar dat moeten er minimaal driehonderd worden.  Ook hopen de initiatiefnemers op tenminste duizend mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, zodat echt kan worden getest hoeveel ideale ‘matches’ gemaakt worden via zelfaanhetwerk.nl