economie

28 jun 2016, 18:06

Nieuw contra-expertisebureau met kennis van zaken buiten en binnen de NAM

Nieuw contra-expertisebureau met kennis van zaken buiten en binnen de NAM

Drie ex-NAM-freelancers Wilco Krijgsman, Chrit Nicolaes en Johan Schippers zijn een eigen contra-expertise bureau gestart. Met hun nieuwe bureau, ProContrast, willen zij gedupeerden ondersteunen vanuit hun deskundigheid op bouwkundig gebied, maar ook vanuit de kennis die ze opdeden bij NAM.      

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Krijgsman, Nicolaes en Schippers zijn allen ondernemers en komen alle drie uit de bouwwereld. Krijgsman runde jarenlang een aannemingsbedrijf, Nicolaes begon in de aannemerij en heeft jarenlange ervaring bij een groot ingenieursbureau en Schippers leidt onder meer een bouwkundig adviesbureau. Ze vonden elkaar bij NAM waar ze enkele jaren bezig zijn geweest met het helpen van klanten met complexe schade aan hun woning of bedrijfspand.

 

Deskundig


De schade-experts die werkzaam zijn voor het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn geselecteerd op grond van vooraf gestelde bouwkundige opleidings- en werkervaringseisen.  De heren van ProContrast beschikken over minimaal hetzelfde bouwkundige opleidings- en werkervaringsniveau, zo melden ze in een persbericht. Daarnaast heeft een van hen de post bachelor “aardbevingen & diepere ondergrond” aan de Hanze Hogeschool gevolgd. ProContrast kan de technische aspecten van het CVW schade-expertiserapport dan ook vakkundig toetsen.

 

Contra-expertise


ProContrast heeft daarnaast kennis van de processen binnen CVW en NAM. 'Wat gebeurt er wanneer een contra-expertise rapport binnenkomt bij CVW? Waar letten de beoordelaars van dat rapport op? Juist omdat we weten hoe er inhoudelijk naar een rapport wordt gekeken, kunnen ze een goed onderbouwd contra-expertise rapport opstellen', aldus de drie ondernemers.